Hola soc na Mica, soc estudiant de 2n de bachiller H, d'arts esceniques.